Program

1.

Zkrácený program

PROSTĚ BEZPEČNOST

 • Doprava - započetí výstavby obchvatu do roku 2018
 • Rekonstrukce maximálně 1. páteřní komunikace
 • Výstavba přechodů v nebezpečných místech
 • Oprava a výstavba chodníků včetně městských částí
 • Podpora parkování pro občany města
 • Prostě změníme fungování městské policie ve prospěch občanů
 • K 1.1.2015 zakážeme hazard ve městě
 • Zastavíme pokles autobusových a vlakových spojů.

JISTOTA PRO VŠECHNY GENERACE

 • Podpora vzdělání a volnočasových aktivit.
 • Spravedlivá podpora sportovních klubů.
 • Zachování úrovně zdravotní péče.
 • Zapojení seniorů do veřejného života, dohled na přechodech a dětských hřištích.
 • Vytvoření finanční rezervy na výstavbu krajské knihovny.
 • Zelené město, posázavská cyklostezka.
 • Podpora místních částí, které nedosáhnou na dotace z programu Podpora venkova.

EKONOMIE

 • Vyčlenění pozemků pro průmyslovou zónu.
 • Podpora investorů a místních podnikatelů.
 • Vytvoření cenové mapy prací zadávaných městem.
 • Veškeré smlouvy města musí být veřejné.
 • Plán pravidelných údržeb a oprav majetku města.
 • Zanecháme vyrovnaný rozpočet.

JDEME PŘÍKLADEM

 • Otevřeme radnici podnětům občanů.
 • Morálka nad zákon, ctíme presumpci viny u politiků.
 • Zveřejníme odpovědnou osobu za současné uzavření 3 páteřních komunikací.

Akce

Kontakt

Jan Nosek havlickuv.brod@anobudelip.cz
Předseda oblastní organizace ANO Havlíčkův Brod