Chceme být transparentní, zveřejňujeme své příjmy a náklady na volební kampaň.

Příjmy

Sponzorské dary                                             

23000,- Kč

Příspěvky kandidátů                                      

20020,- Kč

Příjmy celkem                                                

43020,- Kč

 

Výdaje

Výroba a tisk propagačních materiálů      

20284,- Kč

Distribuce propagačních materiálů              

5914,- Kč

Novinová a internetová inzerce                   

5339,- Kč

Poplatek centrále Praha                               

1700,- Kč

Výdaje celkem

33237,- Kč

  

Zůstatek volebního účtu                                                                                            9783,- Kč

20. 1. 2015