Chystá se evoluce nebo revoluce ve vzdělávání?

V lednu představila ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová na první letošní tiskové konferenci priority svého úřadu pro rok 2016. Ty přinášejí velké změny v základním školství.

Změny nás čekají v těchto oblastech:

  1. Zavedení koncepce společného vzdělávání
  2. Reforma financování regionálního školství
  3. Vytvoření kariérového řádu pedagogických pracovníků

 

O všech třech tématech se ve školství diskutuje již dlouho, nicméně až nyní, zdá se, dostávají konkrétní podobu.

Podíváme-li se na první oblast. Společné vzdělávání by mělo být zavedeno od září 2016, tedy od nového školního roku. Jedná se o uskutečnění myšlenky, že je povinností státu umožnit každému dítěti, aby se mohlo vzdělávat v tzv. hlavním vzdělávacím proudu. Tuto myšlenku pozitivně ohodnotila i eurokomisařka Věra Jourová.

MŠMT chce garantovat podporu každého žáka, který ji potřebuje, aby mohl překonat překážky při vzdělávání. Těmito překážkami může být tělesné, smyslové mentální postižení, specifická porucha učení, nedostatečná znalost vyučovacího jazyka a podobně.

Garance podpory spočívá v tom, že MŠMT zajistí financování široké škály tzv. podpůrných opatření, na něž takové děti budou mít nárok. Jedná se např. o zajištění asistentů pedagoga a dalších odborníků, užívání kompenzačních pomůcek nebo vhodné úpravy organizace a metod výuky, individuální vzdělávací plán.

V současné době jsou v připomínkovém řízení právní normy, které koncepci společného vzdělávaní upravují. Ze zásadních chystaných opatření, uveďme např. přednostní vzdělávání žáků všech žáků v běžných základních školách, systém podpůrných opatření rozdělený do pěti stupňů a stanovení postupů při jejich poskytování včetně vytvoření normativů finanční náročnosti podle stupňů podpory, zrušení přílohy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. 

31. 1. 2016