Dofinancování sociálních služeb na Vysočině

V letošním roce je pro zajištění sociálních služeb na Vysočině připraveno 994,1 milionu korun (854,6 miliónů korun přeposílá MPSV, 138,5 miliónů korun poskytne Kraj Vysočina), tedy minimálně o 100 miliónů více, než bylo rozděleno loni

 I přesto se opakuje každoroční diskuze kolem dofinancování deficitů některých poskytovatelů sociálních služeb, kterou okomentoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin  Kukla (ANO 2011): „Na začátku roku 2019 jsme evidovali na Vysočině požadavek na dofinancování sociálních služeb ze strany poskytovatelů bez ohledu na zřizovatele ve výši 192 miliónů korun. Před odesláním žádosti na MPSV o dofinancování služeb v červenci 2019 jsme ztrátu podle předložených dat spočítali u stejné původně nedofinancované skupiny už jen na 120 miliónů korun s tím, že někteří poskytovatelé už o dofinancování s odstupem více než půl roku nežádají. Na zářijovém krajském zastupitelstvu bylo pro nedofinancovaná zařízení schváleno rozpuštění 53milionové dodatečné dotace MPSV, navíc Kraj Vysočina rozdělil dalších 10 miliónů korun ze svého rozpočtu – avšak pouze mezi ostatní poskytovatele mimo příspěvkové organizace kraje.“

Pokud bychom tedy zohlednili všechny finanční toky, pak dojdeme k půlročnímu deficitu 58 miliónů korun, z čehož 38 miliónů korun vykazují krajská zařízení a necelých 20 miliónů korun ostatní zařízení (zřizovaná městy, církví, soukromou osobou). Tato čísla se do konce roku ještě změní. Praxe minulých let napovídá, že deficity v čase ještě mírně klesnou.

S ohledem na aktuálně rozdělené prostředky je zřejmé, že sociální služby v Kraji Vysočina nyní nejsou ohroženy. A bude tomu stejně až do konce roku, pokud se k jejich dofinancování postaví stejně jako Kraj Vysočina i jejich zřizovatelé. Sociální služby na Vysočině nikdy nezůstaly díky pomoci kraje na „holičkách“. Stejnou praxi budeme uplatňovat i nadále. Jen je třeba důsledně dohlížet na to, aby přerozdělené peníze doputovaly skutečně ke klientům a zaměstnancům.

25. 9. 2019