Havlíčkobrodskou nemocnici letos čekají investice za 55 miliónů korun

Havlíčkobrodská nemocnice, zřizovaná Krajem Vysočina, plánuje realizovat velké přístrojové dovybavení z IROP.

Aktuálně zde probíhá montáž a zprovoznění nejmodernějšího typu magnetické rezonance. „Po několika týdnech instalací a zkušebního provozu bude spuštěn její ostrý provoz. Havlíčkobrodská nemocnice je třetí v kraji, která vyšetření na rezonanci bude poskytovat. Během letošního roku čekají nemocnici i další investice ve výši 55 miliónů korun,“ říká náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla (ANO).

Souběžně s instalací nejmodernějšího typu magnetické rezonance probíhá v hlavní lůžkové budově Nemocnice Havlíčkův Brod výměna šesti výtahů za 11,5 miliónu korun. Dvaadvacet let sloužily v nepřetržitém provozu. „Do konce září musí dodavatel stihnout také celkovou opravu střechy chirurgické a gynekologické budovy včetně opravy heliportu. Logisticky náročné práce za přibližně 12 miliónů korun na střechách nejvyšších objektů nemocnice budou zahájeny na začátku května,“ upozorňuje Martin Kukla s tím, že po dobu rekonstrukce heliportu bude vrtulník Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina přistávat na letišti v Havlíčkově Brodě a doprava do areálu nemocnice bude zajištěna záchranářskými vozidly. Nemocnici Havlíčkův Brod ještě letos čeká instalace nového vjezdového a parkovacího systému. Podle Martina Kukly má tato akce prioritu a podstatným způsobem pomůže zlepšit dopravní obslužnost nemocnice. S finanční podporou Kraje Vysočina ještě letos proběhne rekonstrukce rozvodů vody v onkologické budově, rekonstrukce klimatizačních jednotek pro operační sály číslo 1 a 2 na centrálních operačních sálech a plánovaná je také oprava šesti garáží včetně nádvoří. Stejně jako Nemocnice Pelhřimov i Nemocnice Havlíčkův Brod připravuje projekt na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla (kogeneraci). V budoucnu bude havlíčkobrodský nemocniční areál využívat výhody kogenerace. To přinese snížení nákladů na vytápění a ohřev teplé vody v nemocnici. 

29. 4. 2019