Investice do vzdělání je základ

Z Evropských fondů musíme umět čerpat peníze zejména na vzdělání, vědu a výzkum.

Operační programy Evropské unie, určené pro rozvoj vzdělávání, regionů, vědy, konkurenceschopnosti a dalších neméně důležitých odvětví, umožňují realizaci projektů, na které ve veřejném rozpočtu ČR nezbývá dostatek peněz. Nepřítelem současného rozvoje a pokroku ve vědě a dalších odvětvích je administrativa a čas pro realizaci projektů. To vede k tomu, že se řada dotačních prostředků nevydaří čerpat. Původ problémů ale může být úplně jinde, v personální sféře.

Firmy a instituce z různých odvětví vychovávají pouze minimum pracovníků se zkušenostmi. Mentoři s praxí chybí na většině pracovišť a staří praktici užívají zaslouženého odpočinku. Současné generaci odborníků, tak nezbývá než se učit z vlastních chyb a zkušenosti pomalu nabírat praxí. Tento proces není snadný, prodlužuje dobu realizace projektu, zvyšuje ztráty a v neposlední řadě dokáže odradit i schopné jedince s potenciálem.   

Důležité je také zvážit míru investic veřejných, respektive dotačních prostředků do propagace a do rozvoje samotného. Největší objem investic si zaslouží podpora a vzdělávání mladých talentů, kvalitních vědců, odborných pracovníků a manažerů. Za zamyšlení stojí i odměňování těchto pracovníků, aby v budoucnu nereprezentovali výsledky své práce za jiný stát.

13. 1. 2016