Kraj Vysočina čekají změny v dopravě

V roce 2018 by se v kraji Vysočina měla zásadně změnit veřejná hromadná doprava. Systém zefektivnění železniční a autobusové dopravy se bude nazývat VDV.

Integrovaný systém se bude skládat z několika páteřních autobusových linek provázaných s železniční dopravou, ty na sebe budou navzájem navazovat.

Velkou výhodou integrovaného systému bude možnost využívání obou druhů dopravy na jeden jízdní doklad. Nový způsob provozování veřejné dopravy přinese mnoho zásadních změn, jako je třeba nezastavování vlaků v některých zastávkách nebo zastavování rychlíků ve stanici Leština u Světlé, a proto jistě vyvolá bouřlivou diskuzi veřejnosti.

Kraj Vysočina je poslední v České republice, který integrovaný systém dopravy nemá.

Pro Vysočinu a její životní prostředí by bylo jistě přínosné, kdyby se větší množství automobilových řidičů podařilo nalákat do prostředků veřejné hromadné dopravy.

3. 1. 2016