Krajský lídr: Josef Pavlík z Havlíčkova Brodu

Základní představení kandidáta hnutí ANO na post hejtmana Kraje Vysočina

 

 

Ing. Josef Pavlík

            narozen 12. 4. 1958

            bydlištěm v Havlíčkově Brodě

 

 

 

 

Kvalifikace a profesní zkušenosti

Jmenuji se Josef Pavlík. Narodil jsem se 12. dubna 1958 v Havlíčkově Brodě, kde celý život i bydlím. Jsem 35 let ženatý a mám dva dospělé syny. V tomto městě jsem úspěšně absolvoval i Střední ekonomickou školu.

V roce 1979 jsem nastoupil dvouletou základní vojenskou službu v Litoměřicích. Zde jsem po dobu základní vojenské služby hrál lední hokej za Duklu Litoměřice. Po ukončení dvouleté základní vojenské služby jsem nastoupil 1. dubna 1980 na tehdejší ředitelství oborového podniku Škrobárny na pozici účetního všeobecné účtárny.

V roce 1980 jsem úspěšně absolvoval přijímací zkoušky na pětileté dálkové studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, fakultě výrobně – ekonomické, obor ekonomika průmyslu. V průběhu dálkového studia při zaměstnání jsem nejprve zastával pozici účetního všeobecné účtárny, poté funkci vedoucího všeobecné účtárny a po ukončení vysokoškolského studia vedoucího odboru práce a mezd na generálním ředitelství. Tuto pozici jsem zastával do roku 1988, kdy jsem se stal ekonomickým náměstkem na největším závodě oborového podniku Škrobáren, a to přímo v Havlíčkově Brodě s 525 zaměstnanci. V této pozici jsem působil do srpna roku 1991, kdy jsme se svým kolegou založili společnost GLYKOS s.r.o. Zde jsem byl v pozici jednatele společnosti do roku 2001, tj. cca 10 let.

V roce 2001 jsem po úspěšně absolvovaném výběrovém řízení nastoupil na Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové, jako vedoucí odboru organizace řízení. V září roku 2005 jsem odešel na Nejvyšší státní zastupitelství, abych zde zastával funkci ředitele sekretariátu Nejvyššího státního zástupce. V této funkci vedoucího státního zaměstnance (bez kompetencí státního zástupce) jsem byl do března 2011, tedy dalších více než 5 let.

Od 1. dubna 2011 až doposud pracuji v koncernu MEDIS Holding a.s. Hradec Králové jako ředitel odboru kontroly a řízení. Jedná se o ryze českou koncernovou společnost, jejímiž hlavními nosnými obory jsou dopravní stavitelství, projekční, konstrukční a inženýrská činnost a podnikání v oblasti zemědělství. V koncernu pracuje více než 750 zaměstnanců a je financován ryze českým kapitálem.

 

Proč chci kandidovat

Přiznávám, že mi hodně dlouho trvalo, než jsem se rozhodl, že vstoupím a poté se i budu aktivně angažovat v politice. Dlouho nebyl na naší politické scéně subjekt, který by mne přiměl k tomuto zásadnímu kroku. Hnutí ANO mě svým programem a nejenom tímto programem, ale především konkrétními pozitivními a smysluplnými kroky, které měly a mají, pozitivní dopad do chodu běžné ekonomiky přesvědčily o tom, že nyní je ten správný okamžik býti nápomocen těmto změnám. Kroky dřívější vlády, kde významně dominovaly, tzv. Kalouskovy metody generálního utahování opasků bez jakéhokoliv rozlišení priorit pro jednotlivé oblasti hospodářství znamenaly zakonzervování nepříznivého vývoje ekonomiky. Tyto, podle mne, nesmyslné metody doslova a do písmene utáhly českou ekonomiku do neprodyšného krunýře, zablokovaly jakékoliv oživení a byly doslova umrtvující pro rozvoj české ekonomiky.

Současné řídící kroky hlavně na ministerstvu financí a dopravy vnímám jako vnášení nového čerstvého a svěžího větru do české finanční a dopravní politiky, které přinášejí ve výsledcích své plody. Toto jsou pro mne pádné a zároveň objektivní důvody, proč chci kandidovat v těchto krajských volbách za hnutí ANO.

K těm subjektivním důvodům, které mě vedly k rozhodnutí, že jsem se stal členem hnutí ANO, byla ta skutečnost, že jsem si uvědomil, že život sebou přináší politiku a politika bez života je jako člověk bez ducha. A proto bych chtěl i za výrazného přispění členů a sympatizantů hnutí ANO prosazovat jeho programové ideje, dělat oduševnělou politiku, politiku prospěšnou všem lidem a Kraji Vysočina.

 

Co mě kvalifikuje pro řízení

Domnívám se, že mě pro řízení kvalifikuje několik zásadních skutečností:

  1. Dlouhou dobu jsem působil v nejrůznějších vedoucích ekonomických funkcích
  1. Všude, kde jsem profesně působil, nedocházelo za mého vedení k vyhraněným konfliktním situacím, jež by měly patové důsledky. Věci jsem řešil konstruktivně, bez emocí, pragmaticky a hlavně tak, aby bylo dosaženo optimálního efektu a aby lidé, kteří se účastnili tohoto řešení, měli dojem, že i oni byli prospěšní a přispěli svým dílem k jeho vyřešení.
  1. Vždy kolem mě pracovali lidé, kteří vyznávali stejné či hodně podobné metody řešení problémů, přičemž jsem se snažil, abych neotupil jejich entuziasmus, kreativitu a asertivitu.

Všechny tyto vyjmenované subjektivní atributy řízení bych chtěl uplatnit v nové pozici na krajské politické scéně, pokud budu ovšem mít tu možnost, aby se tak stalo. Vše je samozřejmě nejenom v rukách mých, ale především v rukách voličů kraje Vysočina.

9. 6. 2016