Krajský sněm Hnutí ANO 2011 v Kraji Vysočina nominoval do celostátních orgánů Hnutí ANO 2011

Krajský sněm Hnutí ANO Vysočina v pátek 18. ledna 2019 nominoval na předsedu Hnutí Andreje Babiše a na 1. místopředsedu Jaroslava Faltýnka.

„Členská základna Hnutí ANO na Vysočině je spokojená s vedením Hnutí a proto opět vyjádřila panu Babišovi a panu Faltýnkovi skrze jejich nominace svoji přízeň a podporu,“ uvedla k nominaci předsedkyně Monika Oborná.

Na posty místopředsedů Krajský sněm nominoval Petra Vokřála a Richarda Brabce.

Krajská organizace Hnutí ANO 2011 za Kraj Vysočina nominovala dále do funkce člena Předsednictva náměstka hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku Martina Kuklu. Martin Kukla by mohl na únorovém sjezdu vystřídat v Předsednictvu poslankyni Moniku Obornou, která nadále zůstává ve Výboru, který je nejvyšším orgánem Hnutí ANO. „Jsem ráda, že Martin Kukla s nominací za naši krajskou organizaci do Předsednictva Hnutí souhlasil a zároveň mě těší široká podpora členské základny,“ doplnila Monika Oborná.

Martin Kukla získal pět z pěti možných nominací a má jednoznačnou podporu všech oblastí v Kraji Vysočina.

„Chtěl bych tímto poděkovat všem oblastním organizacím za projevenou důvěru. Je to pro mě výzva a zároveň i příležitost, jak nadále prosazovat zájmy naší krajské organizace v Předsednictvu. Jsem připraven pokračovat v aktivitách kolegyně Moniky Oborné, navázat na její práci pro region. Zároveň bych rád využil zkušeností krajské členské základny a své nové pozice k posílení Hnutí a využil příležitosti, které nám nabízí současná situace nejen na politické scéně, ale např. i v ekonomice,“ komentoval nominaci Martin Kukla.

Nominace jednotlivých Krajských sněmů z celé České republiky budou projednávány na Celostátním sněmu, který se bude konat v únoru.

Ing. Martin Kukla

Šestatřicetiletý inženýr Martin Kukla pochází z Počátek na Pelhřimovsku, vystudoval VUT v Brně. Martin Kukla je ženatý, s manželkou vychovává dva syny. Jeho celoživotním koníčkem je včelařství. Aktuálně zastává pozici náměstka hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku.

19. 1. 2019