Ministr dopravy přijel do Havlíčkova Brodu

Dvanáctého ledna navštívil ministr dopravy Dan Ťok Havlíčkův Brod. Přijel na pozvání předsedy oblastní organizace hnutí ANO a zastupitele města Havlíčkův Brod Jana Noska.

Do Havlíčkova Brodu dojela s ministrem dopravy velká delegace ve složení generální ředitel ŘSD Jan Kroupa, ředitelka Správy ŘSD Jihlava Marie Tesařová, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica, náměstkyně ministra dopravy Lenka Voplatková a ředitel SŽDC Miroslav Konečný.

Ministr se na radnici sešel se zastupiteli za hnutí ANO a vedením města. Delegace byla starostou města Janem Teclem, přijata se všemi poctami.

Hlavním tématem a také důvodem pozvání ministra Ťoka byl jihovýchodní obchvat města, ten je ve fázi výkupů pozemků. Nutné je i podotknout, že se o obchvatu města mluví více jak dvacet tři let a celý projekt je nepochopitelně jen v přípravné fázi výkupu pozemků. Důvodem tohoto setkání bylo uspíšení procesů nutných před samotnou výstavbou jihovýchodního obchvatu, tak aby mohl být dodržen termín počátku stavby, ten je plánovaný na konec roku 2017.

Po hodinovém jednání na radnici se všichni zúčastnění přesunuli na pracovní oběd připravený v restauraci hotelu Zlatý lev, kde jednání pokračovalo. Velký dík patří personálu restaurace, který stihl vše připravit a nasytit 18 hostů během jedné hodiny tak, aby nebyl nabourán itinerář delegace.

ŘSD

Výsledkem a úspěchem zastupitelů za hnutí ANO je, že v případě komplikací s výkupy pozemků, se nebude otálet a připraví se všechny potřebné kroky k vyvlastnění majitelů, kteří nepřistoupí na podmínky výkupu pozemků. Je nezbytné zmínit, že majitelům pozemků byl nabízen i šestnáctinásobek odhadní ceny, přesto někteří pozemky nehodlají prodat.

V současné době má stát dostatek finančních prostředků na to, aby se tato stavba mohla začít realizovat. Zastupitel a předseda oblastní organizace Jan Nosek to jen komentoval slovy: „Nechápu, že za dvacet tři let, jsem jen ve fázi výkupu pozemků. Kdyby se vše důkladněji a dříve připravilo, mohlo se dávno stavět.“

 

          

 

 

21. 1. 2016