Nová dotační politika Kraje Vysočina

Kraj Vysočina počínaje rokem 2019 zásadně změnil dotační politiku.

Všechny pravidelné dotační tituly budou nově vyhlašovány jako programy Fondu Vysočiny. Budou mít jednotný charakter výzev, stejný formulář žádosti, zjednoduší se administrace, navíc bude možné na základě výzvy doplňovat specifické dokumenty. „V rámci Fondu Vysočiny budou vyhlašovány i programy, kde bude i nadále zachován nesoutěžní charakter tak, jak byli žadatelé zvyklí. Poprvé v historii Kraje Vysočina bylo pevně definováno celkové procento příjmů kraje určené z rozpočtu na podporu široké škály tématických oblastí, od rozvoje venkova, místní Agendy 21, přes dopravu, školství, kulturu, památkovou péči, územní plánování a sociální věci až po informační technologie, životní prostředí či prevenci kriminality a požární ochranu. Letos i pro příští roky je schváleno na dotace 5,5% daňových příjmů kraje, což aktuálně představuje více jak 290 miliónů korun. Nejvyšší položkou této podpory je 88 miliónů korun, které má Kraj Vysočina připraveny k rozdělení v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny,“ popisuje náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla (ANO) s tím, že do celkové výše přerozdělovaných dotací se příznivě odráží dobrý výběr daní, na kterém je závislá ekonomická kondice krajů. Kraj Vysočina v letošním roce vyhlásí celkem 38 dotačních programů. Více informací na www.kr-vysocina.cz nebo na www.fondvysociny.cz

 

 

13. 2. 2019