Pokud projekt dává smysl a dělá se srdcem

O tom, že když projekt dává smysl a je dělaný opravdu srdcem, tak má velkou šanci na úspěch a růst, nás přesvědčila krajská zastupitelka Bohumila Kobrlová (ANO 2011)

Již vloni jsme vás informovali o projektu spolupráce Kraje Vysočina se Zakarpatím. Jednalo se o návštěvu učitelů ze škol právě ze Zakarpatí, se kterými nás spojuje nejen společná historie, ale i výuka českého jazyka. Na těchto školách se učí český jazyk jako druhý cizí jazyk. Učitelé z těchto škol si k nám přijeli zvýšit svoji kvalifikaci a procvičit český jazyk. Seznámili se s naším školstvím a navštívili řadu škol v okrese Pelhřimov, kde vzniklo mnoho nových přátelství a nápadů, jak vzájemnou spolupráci více rozvinout. Právě nově navázaná přátelství se již vloni hodila skupině studentů z Gymnázia Pelhřimov, která každoročně s panem učitelem podniká výlet do Zakarpatí. Skupina se tak mohla na své cestě obrátit na zakarpatské učitele, kteří u nás vloni byli.

Na toto konto se zrodila i myšlenka, že by se děti ze Zakarpatí mohly podívat k nám. A protože je to pro ně finančně i organizačně náročné, chopila se toho s vervou Bohumila Korblová. Přes Stálou konferenci, která je zřizovaná při Kraji Vysočina a má na starost právě spolupráci se Zakarpatím, a přes fond ViZa, zajistila uhrazení dopravy žákům ze spřátelené oblasti.

Dále vznikla otázka ohledně ubytování a stravování dětí. „Vzhledem k tomu, že se jednalo o děti ze Základní školy v Mukačevu a Pelhřimov je družebním městem Mukačeva, domluvili jsme se, že i Pelhřimov se bude finančně podílet a to právě zajištěním ubytování pro učitele a zaplacením obědů pro všechny žáky, za což Pelhřimovu moc děkuji,“ uvedla Bohumila Kobrlová a doplnila ještě poděkování Gymnáziu Pelhřimov, „chtěla bych ještě poděkovat kolegům z Gymnázia Pelhřimov, kteří se tohoto projektu také chopili a našli rodiny ochotné ubytovat děti ze Zakarpatí.“

Příjezdu zakarpatských dětí předcházel skvělý nápad učitelů z gymnázia. Své studenty a pozvané děti dopředu propojili přes emaily a sociální sítě. Toto propojení se projevilo hned po příjezdu, kdy se všichni srdečně vítali a chovali se k sobě jako k dlouhodobým přátelům.

Vždy ráno měly děti sraz u školy, dopoledne pak probíhal společný program a odpoledne děti odcházely do rodin. Zde již byl další program v jejich režii. Skvělé bylo to, že se žáci s rodinami setkávali dobrovolně i dopoledne a podnikali společně další aktivity.

„Bylo úžasné sledovat děti, jak si spolu rozumí, jak spolu vychází a jak vznikají nová přátelství, která pokračují i po odjezdu dětí,“ zhodnotila návštěvu Bohumila Kobrlová a ještě doplnila, „jsem šťastná, že se podařilo tuto návštěvu zrealizovat a že se na ni podílel jak Kraj Vysočina, tak město Pelhřimov a další velmi ochotní a otevření lidé.“

Projekt se rychle rozvíjí dál. Studenti z Pelhřimovského gymnázia navštívili letos v červnu opět Zakarpatí. Na oplátku jim Mukačevo zajistilo autobus na výlety a stravování ve školní jídelně, které bylo hrazeno z Oblastní rady Mukačeva. A nejen Mukačevo se do pomoci zapojilo, ale projekt se rozrostl napříč dalšími školami v Zakarpatí.

Na projekt také navázala přímo paní Kobrlová, když v květnu Zakarpatí navštívila s učiteli z pelhřimovských škol, které zde minulý rok delegaci zakarpatských učitelů hostily. „Tuto návštěvu jsem zajistila, protože i my tu máme hodně dětí ze Zakarpatí, ale i z jiných zemí, a chtěla jsem, aby naši učitelé viděli, jak se učí český jazyk jako cizí jazyk, protože vím, že s tím mají naši učitelé problémy. A také bylo velmi přínosné, že sami mohli porovnat výuku u nás a výuku u našich přátel,“ doplnila k návštěvě učitelů Bohumila Kobrlová.

Na projektu spolupráce mezi námi a Zakarpatím je skvělé, jak se rozrůstá na téměř všechny úrovně vzdělávání a jaké nemalé cíle si klade pro budoucnost. Například Mukačevská Univerzita a Vysoká škola polytechnická v Jihlavě navazují spolupráci. Mimo jiné jednají o možnosti dvojjazyčného diplomu. Jde o příležitost pro naše studenty, protože Mukačevská Univerzita nabízí i magisterské a doktorandské studium. Naši studenti by mohli po dokončení bakalářského studia na jihlavské škole pokračovat ve studiu právě v Mukačevu. „Je to sice teprve vize a přání, nevíme ještě, zda by o to byl zájem, ale byla by to skvělá příležitost, protože obě školy nabízí soustu společných oborů a prohloubila by se tím ještě více naše společná spolupráce,“ doplnila Bohumila Kobrlová.

Spolupráce probíhá i s Užhorodskou národní univerzitou, kdy k nám jezdí na praxi studentky z katedry bohemistiky. Především studentky z nižších ročníků dostaly nově možnost zvyšovat své jazykové kompetence na letním kempu v Pelhřimově.

A jak jsme psali již na začátku, pokud se nějaký projekt dělá srdcem a má smysl, má velkou šanci na úspěch a další růst. A to je právě případ tohoto smysluplného projektu, na kterém se podílí spousta lidí s velkým srdcem.

29. 8. 2019